Застраховки онлайн

Тук ще намерите информация за видовете застраховки

Лични и автомобилни застраховки за водачи, пътници в кола или автобус, мотористи, АТВ, строителна и селскостопанска техника

Вижте защо е необходимо да сключвате застраховки за гражданска отговорност, каско, автоасистанс, зелена карта или специални полици за пътуване в чужбина. Застраховките са съвременния начин да покриете рисковете в ежедневието, като заплатите предварително такса за това. Терминът за застрахователна такса е "премия", за застрахователен договор - "полица", а рисковата ситуация - "застрахователно събитие". Всяка застраховка има срок на действие, в рамките на който застрахователната компания е длъжна да изплати определена сума пари при спазването на определени условия.

Застрахователните компании възникват и имат право да действат след като придобият специален лиценз за дейността. Чрез този лиценз компанията доказва, че ще бъде надежден и платежоспособен партньор на своите клиенти. В България лицензите се дават от Комисията по финансов надзор (КФН), която е на подчинение на  Българската народна банка. КФН разглежда застрахователните компании като финансови дружества, тъй като генерират особено големи приходи от гражданите, които са длъжни да разпределят под формата на обезщетения и компенсации. В момента у нас има 30 лицензирани застрахователни дружества.

Застраховка можете да си  направите директно в някой от клоновете на застрахователните дружества или чрез застрахователен брокери или агент. Застрахователният брокер е посредник, който също трябва да се лицензира от КФН, а фирмата му да отговаря на определени финансови условия и условия за образованието и квалификацията на ръководството на фирмата. Застрахователният агент работи с една застрахователна компания, а застрахователният брокер - с повече от една. В регистъра на КФН има над 370 лицензирани застрахователни брокери.

задължителна застраховки гражданска отговорност

Знаете ли че...

Първата българска застрахователна компания се е казвала "България" и е създадена през 1 октомври 1891 г. в Русе. Дружеството е имало клонове в Лондон, Амстердам, Берлин, Цариград, Битоля и още много градове в цял свят. Застрахователно дружество "България" е било символ на стабилност и предвидимост, което е помогнало на българите да развият застрахователни навици в следосвобожденска България. До 1944 г. "България" е най-голямата застрахователна компания, когато бива национализирана и слята заедно с други дружества в Държавния застрахователен институт (ДЗИ). След 1989 г. група акционери се опитват да възстановят активите на "България", но държавата не признава претенциите им. Към момента дружества с името "България" се оперират от "Алианц България".

Category: Product #: Regular price:$ (Sale ends ) Available from: Condition: Good ! Order now!
Застраховки онлайнReviewed by Nico Mitev on.Лични и автомобилни застраховки за водачи, пътници в кола или автобус, мотористи, АТВ, строителна и селскостопанска техникаук ще намерите информация за видовете застраховки онлайн Rating: 5