Въпроси

 • 1.За жертви и пострадали
  Информация и процедури за жертви пострадали при пътен инцидент
 • Кой има право на обезщетение за катастрофа?

  Право на обезщетение или компенсация има всеки пострадал или роднина на жертва на катастрофа, стига да не е виновен за самата катастрофа.

 • Споразумение или дело срещу застрахователите?

  След инцидента имате възможност да се договорите със застрахователя и да подпишете споразумение за определена компенсация по взаимна договорка. До съдебно дело стигате, ако сумата, която застрахователната компания ви предлага не е задоволителна.

 • До колко време след катастрофата имам право да искам обезщетение?

  Срокът за искане на обезщетение от застрахователно дружество е до 5 години след настъпването на инцидента. След този период застрахователите нямат основание да ви изплатят суми.

 • Колко пари мога получа ако съм пострадал?

  Всичко зависи от вида и тежестта на уврежданията. Сумите са по-високи за по тежки случаи, в които е доказана нетрудоспособност и тежки житейски последици от инцидента. В съдебната практика има определен размер на обезщетенията. Вижте тук за повече информация.

 • Какво се прави ако виновният шофьор е избягал?

  Ако виновният за пътния инцидент не е установен от органите на МВР, няма как да се разбере точно коя застрахователна компания дължи обезщетение. За това компенсацията се изплаща от Гаранционния фонд.

 • Ще получа ли обезщетение, ако съм невинен, но съм употебил алкохол?

  Независимо дали сте виновен или невинен за пътния инцидент, ако сте консумирал алкохол над разрешеното количество или сте под влиянието на наркотици по време на инцидента, не ви се полага обезщетение.

 • Какво става, когато виновният шофьор няма Гражданска отговорност?

  Ако виновният за пътния инцидент шофьор няма валидна застраховка Гражданска отговорност, обезщетението се търси от Гаранционния фонд. В последствие фондът завежда дело срещу виновния.

 • Какво е неимуществена вреда?

  Неимуществената вреда е всяка вреда при катастрофа, която не засяга физически предмети, като щети по автомобила, например. Неимуществените вреди са смърт, физическо увреждане или загуба на трудоспособност.

 • Какво е имуществен вреда?

  Имуществени вреди са щетите, които се нанасят при катастрофа върху физически предмети. Например, щетите по автомобила или мантинелата след сблъсък.

 • Какво е регрес?

  Регрес е правото на застрахователя да потърси изплатените обезщетения на виновния за катастрофата?

 • Гражданска отговорност включва ли застраховка "Живот"?

  Да, задължителната застраховка Гражданска отговорност включва изплащане на обезщетения в случай на загинал при катастрофа.

 • Какви са опасностите от работата с адвокати и организации?

  В последно време зачестиха случаите, в които недробосъвестни адвокати и организации злоупотребяват с обезщетенията за пострадали и техните близки, като прибират целия размер на компенсацията или висок процент от нея. Уверете се, че разбирате и сте съгласни с договорите, които подписвате.

 • 2.Застраховки
  Информация за Гражданска отговорност, Каско, Зелена карта или застраховки при пътуване
 • Кои застраховки са задължителни?

  Задължителните застраховки спред Кодекса за застраховане са "Гражданска отговорност" и "Злополука" на пътниците в средствата за обществен превоз". Те засягат всички водачи на мотрно-превозни средства в страната, както и водачите на обществения транспорт.

 • Какво е каско?

  "Каско" е доброволна застраховка за автомобили, която покрива имуществени вреди. Застрахователната премия за "Каско" е по-висока от тази за Гражданска отговорност и се определя от марката на автомобила, годината на производство, кубатурата, възрастта на шофьора и други.

 • Какво е застрахователна премия?

  Застрахователната премия е таксата, която плащате при сключване на застраховка. Терминът за тази такса е "премия" и се изчислява на база индивидуалните особености на всяка застраховка и политиката на застрахователната компания.

 • Какво е застрахователна полица?

  Застрахователната полица е договорът, който подписвате със застрахователната компания. Полицата ви осигурява изплащане на обезщетение, ако застраховката влезе в сила.